Close

Z T2T System

doprowadzimy

Cię do celu

Z T2T System

Z T2T System

doprowadzimy Cię do celu

doprowadzimy

Cię do celu

Nawigacja wewnątrzbudynkowa T2T System ułatwia poruszanie się po

obiektach i dotarcie do celu najdogodniejszą drogą.

 

W szczególności ma na celu wsparcie osób z niepełnosprawnościami w

dostępie do różnego rodzaju obiektów i ułatwienie im samodzielnego

funkcjonowania w przestrzeni publicznej.

 

Zobacz jak zwiększyć dostępność w Twoim budynku użyteczności

publicznej!

Nawigacja wewnątrzbudynkowa T2T System ułatwia poruszanie się po
obiektach i dotarcie do celu najdogodniejszą drogą.
 
W szczególności ma na celu wsparcie osób z niepełnosprawnościami w
dostępie do różnego rodzaju obiektów i ułatwienie im samodzielnego
funkcjonowania w przestrzeni publicznej.
 
Zobacz jak zwiększyć dostępność w Twoim budynku użyteczności
publicznej!

Nawigacja wewnątrzbudynkowa T2T System ułatwia poruszanie się po obiektach i dotarcie do celu najdogodniejszą drogą. 

 

Projektowana jest dla właścicieli i zarządców obiektów użyteczności publicznej, z myślą o ułatwieniu poruszania się w nich bezpośrednim użytkownikom tych budynków.

 

W szczególności ma na celu wsparcie osób z niepełnosprawnościami w dostępie do różnego rodzaju obiektów i ułatwienie im samodzielnego funkcjonowania w przestrzeni publicznej. 

Zastosowania

To nowoczesny, zawansowany a jednocześnie intuicyjny
system, który:

 • • prowadzi użytkownika do konkretnego miejsca, a
  następnie wybiera najlepszą drogę powrotną,

 • • optymalizuje trasę,

 • • przesyła komunikaty o wszelkich zmianach,
  zagrożeniach i niedogodnościach

 • • posiada tryb ewakuacyjny,

 • • umożliwia użytkownikowi skanowanie kodów QR i
  odbieranie przypisanych komunikatów.

Przeznaczone dla:

 • • osób z niepełnosprawnościami, m.in. narządu wzroku, ruchu, słuchu, mowy,

 • • osób, które mają problemy z orientacją w przestrzeni czy budynku, np. turyści, obcokrajowcy, sporadycznie odwiedzający dany obiekt.

To nowoczesny, zawansowany a jednocześnie intuicyjny system, który:

 • • prowadzi użytkownika do konkretnego miejsca, a następnie wybiera najlepszą drogę powrotną,

 • • optymalizuje trasę,

 • • przesyła komunikaty o wszelkich zmianach, zagrożeniach i niedogodnościach

 • • posiada tryb ewakuacyjny,

 • • umożliwia użytkownikowi skanowanie kodów QR i odbieranie przypisanych komunikatów.

Przeznaczone dla:

 • • osób z niepełnosprawnościami, m.in. narządu wzroku, ruchu, słuchu, mowy,

 • • osób, które mają problemy z orientacją w przestrzeni czy budynku, np. turyści, obcokrajowcy, sporadycznie odwiedzający dany obiekt.

To nowoczesny, zawansowany a jednocześnie intuicyjny system, który:

 • • prowadzi użytkownika do konkretnego miejsca, a następnie wybiera najlepszą drogę powrotną,

 • • optymalizuje trasę,

 • • przesyła komunikaty o wszelkich zmianach, zagrożeniach i niedogodnościach

 • • posiada tryb ewakuacyjny,

 • • umożliwia użytkownikowi skanowanie kodów QR i odbieranie przypisanych komunikatów.

Przeznaczone dla:

 • • osób z niepełnosprawnościami, m.in. narządu wzroku, ruchu, słuchu, mowy,

 • • osób, które mają problemy z orientacją w przestrzeni czy budynku, np. turyści, obcokrajowcy, sporadycznie odwiedzający dany obiekt.

Jak to działa?

Nawigacja wewnątrzbudynkowa T2T System (ang. Indoor Navigation) to technologia
pozwalająca na określenie i monitorowanie położenia wewnątrz budynków lub
kompleksów budynków, gdzie tradycyjne systemy nawigacyjne oparte na sygnałach
GPS są nieskuteczne lub niedokładne bądź w przypadku osób z

niepełnosprawnościami nie dostosowane.

 

O ile nawigacja GPS działa dobrze na otwartej przestrzeni, traci swoją skuteczność,
gdy próbujemy jej używać wewnątrz budynków, gdzie sygnały satelitarne mają
trudności z przenikaniem przez struktury budowlane.

 

System nawigacji wewnątrzbudynkowej działa w oparciu o beacony,
bezprzewodowe urządzenia informacji wewnątrzbudynkowej. Generuje stosowne
komunikaty tekstowe, które w sposób automatyczny zostają zamienione na
komunikaty głosowe z wykorzystaniem syntezatora mowy (w różnych językach) w
momencie, gdy urządzenie znajdzie się w pobliżu beacona. Tym samym aplikacja
prowadzi użytkownika do miejsca docelowego wzdłuż optymalnej ścieżki
wyznaczonej w danym budynku/kondygnacji.

Nawigacja wewnątrzbudynkowa T2T System (ang. Indoor Navigation) to technologia pozwalająca na określenie i monitorowanie położenia wewnątrz budynków lub kompleksów budynków, gdzie tradycyjne systemy nawigacyjne oparte na sygnałach GPS są nieskuteczne lub niedokładne bądź w przypadku osób z niepełnosprawnościami nie dostosowane.

 

O ile nawigacja GPS działa dobrze na otwartej przestrzeni, traci swoją skuteczność, gdy próbujemy jej używać wewnątrz budynków, gdzie sygnały satelitarne mają trudności z przenikaniem przez struktury budowlane.

 

System nawigacji wewnątrzbudynkowej działa w oparciu o beacony, bezprzewodowe urządzenia informacji wewnątrzbudynkowej. Generuje stosowne komunikaty tekstowe, które w sposób automatyczny zostają zamienione na komunikaty głosowe z wykorzystaniem syntezatora mowy (w różnych językach) w momencie, gdy urządzenie znajdzie się w pobliżu beacona. Tym samym aplikacja prowadzi użytkownika do miejsca docelowego wzdłuż optymalnej ścieżki wyznaczonej w danym budynku/kondygnacji.

Nawigacja wewnątrzbudynkowa T2T System (ang. Indoor Navigation) to technologia pozwalająca na określenie i monitorowanie położenia wewnątrz budynków lub kompleksów budynków, gdzie tradycyjne systemy nawigacyjne oparte na sygnałach GPS są nieskuteczne lub niedokładne bądź w przypadku osób z niepełnosprawnościami nie dostosowane. 

 

O ile nawigacja GPS działa dobrze na otwartej przestrzeni, traci swoją skuteczność, gdy próbujemy jej używać wewnątrz budynków, gdzie sygnały satelitarne mają trudności z przenikaniem przez struktury budowlane.

 

System nawigacji wewnątrzbudynkowej działa w oparciu o beacony, bezprzewodowe urządzenia informacji wewnątrzbudynkowej. Generuje stosowne komunikaty tekstowe, które w sposób automatyczny zostają zamienione na komunikaty głosowe z wykorzystaniem syntezatora mowy (w różnych językach) w momencie, gdy urządzenie znajdzie się w pobliżu beacona. Tym samym aplikacja prowadzi użytkownika do miejsca docelowego wzdłuż optymalnej ścieżki wyznaczonej w danym budynku/kondygnacji. 

Referencje

Nawigacja wewnątrzbudynkowa T2T System jest na bieżąco optymalizowana i dostosowywana do aktualnych potrzeb użytkowników i obiektów w którym się znajduje.

Nawigacja wewnątrzbudynkowa T2T System jest na bieżąco optymalizowana i dostosowywana do aktualnych potrzeb użytkowników i obiektów w którym się znajduje.

Po dokonaniu zmiany z domyślnego stanu wejściowego na wyjściowy – aplikacja kieruje
użytkownika optymalną drogą do wyjścia z budynku. System posiada również tryb
ewakuacyjny, który, uruchomiony przed administratora, informuje użytkowników o
konieczności ewakuacji z budynku i pomaga opuścić budynek w najszybszy sposób,
prowadząc najkrótszą drogą do wyjścia.

Po dokonaniu zmiany z domyślnego stanu wejściowego na wyjściowy – aplikacja kieruje użytkownika optymalną drogą do wyjścia z budynku. System posiada również tryb ewakuacyjny, który, uruchomiony przed administratora, informuje użytkowników o konieczności ewakuacji z budynku i pomaga opuścić budynek w najszybszy sposób, prowadząc najkrótszą drogą do wyjścia.

Po dokonaniu zmiany z domyślnego stanu wejściowego na wyjściowy – aplikacja kieruje użytkownika optymalną drogą do wyjścia z budynku. System posiada również tryb ewakuacyjny, który, uruchomiony przed administratora, informuje użytkowników o konieczności ewakuacji z budynku i pomaga opuścić budynek w najszybszy sposób, prowadząc najkrótszą drogą do wyjścia.

Pr     jekty

Zrealizowany przez nas system nawigacji wewnątrzbudynkowej, działa już w pięciu gmachach Politechniki Warszawskiej. System uwzględnia potrzeby osób z niepełnosprawnościami, posiada wersję dla niewidzących oraz poruszających się na wózku. Dzięki stworzonej przez nas nawigacji ustalisz swoją pozycję wewnątrz budynku, wyznaczysz drogę do celu oraz otrzymasz powiadomienie o konieczności ewakuacji w sytuacji zagrożenia.

Zrealizowany przez nas system nawigacji wewnątrzbudynkowej, działa już w pięciu gmachach Politechniki Warszawskiej. System uwzględnia potrzeby osób z niepełnosprawnościami, posiada wersję dla niewidzących oraz poruszających się na wózku. Dzięki stworzonej przez nas nawigacji ustalisz swoją pozycję wewnątrz budynku, wyznaczysz drogę do celu oraz otrzymasz powiadomienie o konieczności ewakuacji w sytuacji zagrożenia.

Zrealizowany przez nas system nawigacji wewnątrzbudynkowej, działa już w pięciu gmachach Politechniki Warszawskiej. System uwzględnia potrzeby osób z niepełnosprawnościami, posiada wersję dla niewidzących oraz poruszających się na wózku. Dzięki stworzonej przez nas nawigacji ustalisz swoją pozycję wewnątrz budynku, wyznaczysz drogę do celu oraz otrzymasz powiadomienie o konieczności ewakuacji w sytuacji zagrożenia.

Zrealizowany przez nas system nawigacji wewnątrzbudynkowej, działa już w pięciu gmachach Politechniki Warszawskiej. System uwzględnia potrzeby osób z niepełnosprawnościami, posiada wersję dla niewidzących oraz poruszających się na wózku. Dzięki stworzonej przez nas nawigacji ustalisz swoją pozycję wewnątrz budynku, wyznaczysz drogę do celu oraz otrzymasz powiadomienie o konieczności ewakuacji w sytuacji zagrożenia.

Media     nas

bydgoszcz.com
Nowoczesna aplikacja ułatwi
przemieszczanie się po uczelni
niepełnosprawnym studentom
Nowoczesna aplikacja ułatwi
przemieszczanie się po uczelni
niepełnosprawnym studentom

Nowoczesna aplikacja ułatwi przemieszczanie się po uczelni niepełnosprawnym studentom

studia.dlastudenta.pl

Giermek na pomoc studentom z
niepełnosprawnościami
Giermek na pomoc studentom z niepełnosprawnościami

Giermek na pomoc studentom z niepełnosprawnościami

niepelnosprawni.pl

Studenci z niepełnosprawnością z
bydgoskiego uniwersytetu będą korzystać z systemu nawigacyjno-informacyjnego.

Studenci z niepełnosprawnością z bydgoskiego uniwersytetu będą korzystać z systemu nawigacyjno-informacyjnego.

Studenci z niepełnosprawnością z bydgoskiego uniwersytetu będą korzystać z systemu nawigacyjno-informacyjnego

pzn.org.pl

Aplikacja ułatwi niewidomym
studentom poruszanie się po
budynku uczelni
Aplikacja ułatwi niewidomym
studentom poruszanie się po
budynku uczelni

Aplikacja ułatwi niewidomym
studentom poruszanie się po
budynku uczelni

bydgoszcz.com

Nowoczesna aplikacja ułatwi
przemieszczanie się po uczelni
niepełnosprawnym studentom
Nowoczesna aplikacja ułatwi
przemieszczanie się po uczelni
niepełnosprawnym studentom

Nowoczesna aplikacja ułatwi
przemieszczanie się po uczelni
niepełnosprawnym studentom

mir.org.pl

Niepełnosprawni studenci bydgoskiego uniwersytetu będą korzystać z systemu nawigacyjno-informacyjnego

Niepełnosprawni studenci bydgoskiego uniwersytetu będą korzystać z systemu nawigacyjno-informacyjnego

Niepełnosprawni studenci bydgoskiego uniwersytetu będą korzystać z systemu nawigacyjno-informacyjnego

Kim jesteśmy

T2T System to doświadczona firma w branży IT, na rynku obecna od wielu lat.
Posiadamy kompetencje i wiedzę, które pozwalają nam obiektywnie ocenić potrzeby i
przydatność proponowanych przez nas rozwiązań. Wiemy, które z nich sprawdzą się
w konkretnej sytuacji, a które mogą być tylko źle wydanymi pieniędzmi.

Zdajemy sobie sprawę z potrzeb i wyzwań, przed jakimi stoi społeczeństwo. Dlatego
też w naszej działalności kierujemy się ideą prowadzenia biznesu w sposób
odpowiedzialny społecznie i zrównoważony.

Angażujemy się w projekty służące pozytywnym zmianom społecznym i
środowiskowym.


System nawigacji wewnątrzbudynkowej T2T System jest realnym wsparciem dla osób
z niepełnosprawnościami, pozwala im na łatwiejsze funkcjonowanie w
społeczeństwie, realizowanie się zawodowe, rozwój osobisty, kontakty międzyludzkie, a
tym samym ma możliwości poprawić jakość ich życia i zwiększa szanse na rynku
pracy.
Wierzymy, że właściciele, administratorzy budynków użyteczności publicznej,
kierownictwo tych instytucji widzą ten potencjał i dzięki nawigacji

wewnątrzbudynkowej sprawią, że ich obiekty będą bardziej dostępne, a dzięki temu
także ich oferta będzie bardziej konkurencyjna.

T2T System to doświadczona firma w branży IT, na rynku obecna od wielu lat.
Posiadamy kompetencje i wiedzę, które pozwalają nam obiektywnie ocenić potrzeby i przydatność proponowanych przez nas rozwiązań. Wiemy, które z nich sprawdzą się w konkretnej sytuacji, a które mogą być tylko źle wydanymi pieniędzmi.

Zdajemy sobie sprawę z potrzeb i wyzwań, przed jakimi stoi społeczeństwo. Dlatego też w naszej działalności kierujemy się ideą prowadzenia biznesu w sposób

odpowiedzialny społecznie i zrównoważony.

Angażujemy się w projekty służące pozytywnym zmianom społecznym i
środowiskowym.

 

 

System nawigacji wewnątrzbudynkowej T2T System jest realnym wsparciem dla osób z niepełnosprawnościami, pozwala im na łatwiejsze funkcjonowanie w

społeczeństwie, realizowanie się zawodowe, rozwój osobisty, kontakty międzyludzkie, a tym samym ma możliwości poprawić jakość ich życia i zwiększa szanse na rynku pracy.

Wierzymy, że właściciele, administratorzy budynków użyteczności publicznej, kierownictwo tych instytucji widzą ten potencjał i dzięki nawigacji

wewnątrzbudynkowej sprawią, że ich obiekty będą bardziej dostępne, a dzięki temu także ich oferta będzie bardziej konkurencyjna.

K     ntakt

Wyślij do nas wiadomość lub zadzwoń

Zapraszamy do naszego biura w Nędzy, jesteśmy otwarci na kontakt z
klientem i zawsze chętnie udzielimy odpowiednich porad związanych ze
sprawami informatycznymi w Twojej firmie. Istnieje, także możliwość
odwiedzin członków naszego zespołu po prostu zadzwoń. 

+48 503 328 933

Wyślij do nas wiadomość lub zadzwoń

Zapraszamy do naszego biura w Nędzy, jesteśmy otwarci na kontakt z klientem i zawsze chętnie udzielimy odpowiednich porad związanych ze sprawami informatycznymi w Twojej firmie. Istnieje, także możliwość odwiedzin członków naszego zespołu po prostu zadzwoń. 

+48 503 328 933

Wyślij do nas wiadomość lub
zadzwoń

Zapraszamy do naszego biura w Nędzy,
jesteśmy otwarci na kontakt z klientem i
zawsze chętnie udzielimy odpowiednich
porad związanych ze sprawami
informatycznymi w Twojej firmie. Istnieje, także
możliwość odwiedzin członków naszego
zespołu po prostu zadzwoń.

+48 503 328 933

+48 503 328 933